Harbutowice
Szybki Internet

Dotacje Unijne

[Rozmiar: 1216 bajtów]

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.


Firma HyperNET realizuje następujące projekty:

  1. "HyperNET - ostatnia mila"
  2. "Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu przez HyperNET"
  3. "Budowa ostatniej mili dla mieszkańców gminy Stryszawa przez HyperNET"
  4. "Zapewnienie dostępu do Internetu nowej generacji dla mieszkańców gminy Zembrzyce przez HyperNET"
  5. "Zapewnienie dostępu do Internetu nowej generacji dla mieszkańców powiatów suskiego i wadowickiego"
  6. "Zapewnienie dostępu do Internetu nowej generacji dla mieszkańców Grzechyni i Zawoi"

Zapytania ofertowe

Powyższe projekty są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Zapewnienie dostępu do internetu na etapie ostatniej mili".